Buda Gourmet Étterem
Hírek Megnyitottunk

Megnyitottunk

Kedves Vendégeink!

A 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelete értelmében éttermünk megnyitott.

A Buda Gourmet Bistro a megszokott csapattal és a régi árakkal már nagyon vár Benneteket!

Asztalfoglalás

+36-1-273-2709
info@budagourmet.hu

Éttermünk látogatásának feltételei az alábbiak, kérjük olvassátok el figyelmesen:

Éttermünket 18 éven felüliek VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNNYAL látogathatják! Az EESZT mobilalkalmazáson felmutatott igazolást is elfogadjuk. A szülők és családtagok a 18 év alatti gyermekeiket magukkal hozhatják. A gyerekeknek akik védettségi igazolvánnyal rendelkező szüleikkel vagy családtagjukkal érkeznek nem kell igazolvány !
Antigén tesztet, papír alapú orvosi igazolást, negatív tesztet, stb… nem áll módunkba elfogadni!

Belépéskor a védettségi igazolványt és a személyazonosító igazolványt kérjük felmutatni kollégánknak!

Maszk használata: Asztalánál ülve, étkezés közben nem kell maszkot viselni, minden más esetben kötelező amikor a Vendég feláll az asztalától.

A részleteket tartalmazó kormányrendelet az alábbi linken érhető el:

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/0012eabbdd41b625420afff9c09cd0672e477457/megtekintes

(1) Az R1. 8. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A vendéglátó üzletben vendégként tartózkodó személy – a (4) bekezdés szerinti kivétellel – köteles az 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon maszkot viselni.
(4) A vendéglátó üzlet
a) (7a) bekezdés szerinti vendége a vendéglátó üzleten belül a vendéglátó üzlet asztalánál ülve,
b) (7a) bekezdés szerinti vendége, ha a vendéglátó üzletben az ott megvásárolt étel, illetve ital elfogyasztása nemcsak asztalnál ülve történhet, kizárólag az étel, illetve az ital elfogyasztásának időtartama alatt, illetve
c) kerthelyiségében vagy teraszán a vendéglátó üzlet vendége nem köteles a maszkot viselni.
(2) Az R1. 8. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki: „
(4a) A vendéglátó üzletben foglalkoztatott személy számára a maszkhasználat szabályait a vendéglátó üzlet vezetője határozza meg, azzal, hogy
a) a vendéglátó üzletben foglalkoztatott személy, ha a koronavírus elleni védettséget e rendeletben meghatározott módon a vendéglátó üzlet vezetője felé nem igazolja, köteles a vendéglátó üzlet területén az 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon maszkot viselni,
b) a maszkhasználatot nem tilthatja meg.”
(3) Az R1. 8. § (7) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki: (A vendéglátó üzleten belül való tartózkodás) „
c) – ha arra a kerthelyiségben vagy a teraszon nincs lehetőség – a fogyasztás kifizetése céljából” (az ehhez szükséges időtartamig megengedett, azzal, hogy a vendéglátó üzleten belül a megrendelt étel, illetve ital fogyasztása tilos.)
(4) Az R1. 8. §-a a következő (7a)–(7d) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) A vendéglátó üzleten belül reggel 5 óra és este 11 óra között a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy számára a tartózkodás, és a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása megengedett.
(7b) A vendéglátó üzlet üzemeltetője vagy vezetője, illetve az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja a koronavírus elleni védettségét e rendeletben meghatározott módon nem igazoló személytől, illetve a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személytől a megrendelt étel, illetve ital vendéglátó üzleten belüli elfogyasztását megtagadja. A vendéglátó üzlet üzemeltetője vagy vezetője, illetve az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja a koronavírus elleni védettség igazolását megtagadó személyt, illetve a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személyt a távozásra felszólítja, és amennyiben a jogsértő személy e felszólításnak nem tesz eleget, a rendőrséget értesíti.
(7c) Az 5. § (1)-(3) bekezdésére figyelemmel a vendéglátó üzletben tilos zenés, táncos rendezvényt szervezni, illetve tartani.